افق ساحلgoosesipiaكامپيوتر البرزنسيم وكتوركولر گازي يكي از مهمترين سيستم‌هاي تبريد تراكمي مي‌باشد كه در آن ماده مبرد به صورت مرتب تقطير و تبخير مي‌شود براي استفاده از كولر گازي هيچ محدوديت جغرافيايي در كشور ما وجود ندارد و در كل كشور قابليت نصب و استفاده را دارد.رنگين ترنجدنياي طرح و نقشنقش قلمشوق بارانموسم بهاران
۸صفحه ۸ از ۹۵۷

پایگاه خبری خبرسا
تمامی حقوق این سایت برای نیکابلاگ محفوظ می باشد.